Cambra de comerç de Tarragona (2011)

Cambra de comerç de Tarragona (2011)

Muntatge de bastida multidireccional amb dificultat , per substitució de la teulada de pissarra. Montaje de andamio multidireccional con dificultad, por substitución del tejado de pizarra.